کارفرمای سرآمد 1401
لوح سپاس بهترین طرح سازی فولادی کشور در بخش غیر ساختمانی
واحد برتر فنی و مهندسی 1397
کارآفرین برتر سال 94
کارآفرین برتر استانی سال 93